0 kursant

Bardzo dokładnie i praktycznie wytłumaczone czasowniki modalne, zarówno w czasie teraźniejszym, przyszłym, jak i przyszłym z konkretnymi przykładami oraz z możliwością ćwiczenia podczas kursu.
Mowa zależna przedstawiona w praktyce i tłumaczona krok po kroku, wraz z okazją do samodzielnych prób jej użycia.
Wszystko w konwencji domu, aby gramatyka angielska była przyjazna, przyjemna, a czasem również zaskakująco prosta.
Polecamy!
(30min)

Nauczyciel

User Avatar CK Perła

20,00 zł